W drodze do neurologa

W drodze do neurologa

Szanowni Państwo,
W tej części portalu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące choroby Alzheimera i choroby Parkinsona.
Informacje te nie zastąpią spotkania ze specjalistą.


Choroba Alzheimera

Choroba AlzheimeraChoroba Alzheimera to postępująca, degeneracyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzująca się występowaniem otępienia. Nazwa choroby pochodzi od Aloisa Alzheimera – niemieckiego psychiatry i neuropatologa, który opisał tę chorobę w 1906. Jest to najczęstsza przyczyna występowania otępienia u osób powyżej 65 roku życia. Ocenia się, że na świecie choruje na chorobę Alzheimera ok. 30 mln osób, w Polsce ok. 200 tys.

Ze względu na starzenie się społeczeństw w krajach uprzemysłowionych zakłada się, że ilość chorych do roku 2050 potroi się.

Początek choroby występuje zwykle po 65 roku życia. Przed 65 rokiem życia zachorowania na chorobę Alzheimera stanowią mniej niż 1% przypadków. Badania epidemiologiczne stwierdzają, że zapadalność na chorobę Alzheimera wzrasta z wiekiem – u osób po 65 roku życia, stwierdza się ją u ok. 14%, a po 80 roku życia w ok. 40%.

W przebiegu choroby dochodzi do wystąpienia zaburzenia pamięci, zmian nastroju, zaburzeń funkcji poznawczych, zaburzeń osobowości (skrajne emocje, depresje, splątanie) i zachowania.

Charakterystyczne dla demencji (i w tym choroby Alzheimera) objawy to nieumiejętność rozpoznawania przedmiotów, szczególnie jeżeli chory ma podać nazwę przedmiotu, w odpowiedzi na pytanie zadane z zaskoczenia, zaburzenia mowy, jej spowolnienie oraz zaburzenia czynności ruchowych, od prostych do złożonych, np. ubieranie, kąpanie.

Zmianom otępiennym mogą towarzyszyć objawy neurologiczne, spośród których najczęstszym jest tzw. zespół parkinsonowski – spowolnienie psychoruchowe, zaburzenia mimiki twarzy i sztywność mięśni.

W zaawansowanym stadium choroba uniemożliwia samodzielne wykonywanie nawet codziennych prostych czynności i osoba chorująca na chorobę Alzheimera wymaga stałej opieki.

Poradnik dla rodzin osób dotkniętych chorobą Alzheimera

Choroba Alzheimera
Poradnik ten został przygotowany w konsultacji ze specjalistami i praktykami z dziedziny psychiatrii, psychologii i socjologii przeznaczony jest dla osób, których bliska osoba cierpi na chorobę Alzheimera. Choroba ta dotyka bowiem nie tylko cierpiącą na nią osobę, ale także jej otoczenie – rodzinę, przyjaciół. Poradnik ten pokazuje w zarysie jak przygotować się do roli opiekuna, z jakimi problemami będziesz się spotykać, jak sobie z nimi radzić i gdzie szukać pomocy.

Choroba Parkinsona

Choroba Alzheimera
Choroba Parkinsona (dawniej drżączka poraźna, paralysis agitans) to samoistna, powoli postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego.
Nazwa choroby pochodzi od londyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona, który w 1817 roku rozpoznał i opisał objawy tego schorzenia, jednak podłoże anatomiczne i biochemiczne tego schorzenia poznano dopiero w latach 60. XX wieku. Przebieg choroby jest zwykle powolny, wieloletni i postępujący, mimo skrupulatnego leczenia po pewnym czasie doprowadza do inwalidztwa. Bardzo ważnym elementem postępowania leczniczego jest rehabilitacja, która pozwala choremu na dłużej zachować sprawność. Choroba Parkinsona dotyczy 1% populacji ludzi od 40.-60. roku życia, ale zdarza się również u ludzi młodszych. W chorobie Parkinsona do objawów chorobowych dochodzi z powodu zmian zwyrodnieniowych komórek nerwowych w istocie czarnej i innych obszarach barwnikonośnych mózgowia.

Objawy choroby Parkinsona pojawiają się i narastają powoli i stopniowo w ciągu kilkunastu lat. Początkowo chorzy zauważają pewne spowolnienie ruchowe i jakby niezgrabność w ruchach, pojawiają się zaburzenia pisania (bardzo drobne pismo). Spowolnieniu ulegają procesy psychiczne. Niekiedy chorzy sądzą, iż są to objawy zmian reumatycznych lub starszego wieku. Jednak po pewnym czasie osoby chore na chorobę Parkinsona zauważają u siebie zaburzenia równowagi lub trudności z wykonywaniem takich prostych czynności jak wstawanie z krzesła czy z łóżka. Na tym etapie choroby pacjent z reguły zjawia się u lekarza.

Do objawów poprzedzających chorobę zalicza się sztywność osobowości, depresje, zaparcia, zapalenie łojotokowe skóry, parestezje kończyn, dyskretne zaburzenia węchowe. Objawami choroby Parkinsona są  spowolnienie i zubożenie ruchów, szczególnie trudności z wykonywaniem ruchów precyzyjnych, chód szurający, drobnymi kroczkami, brak balansowania kończyn górnych i trudności w rozpoczęciu ruchów. Ponadto sztywność mięśniowa i drżenie spoczynkowe. Inne objawy to niestabilność postawy  – tendencja do padania do przodu, ku tyłowi lub w bok, ślinotok, łojotok, napadowe pocenie się, spowolniony przebieg procesów psychicznych, osłabiona pamięć i zdolność przypominania.

W Polsce pomocą dla osób chorych na chorobę Parkinsona i ich opiekunów zajmują się stowarzyszenia i koła samopomocowe. Istnieje również wiele fundacji np. „Żyć z chorobą Parkinsona”, „Fundacja Parkinsona”.