Strona główna

Doświadczeń

Historia firmy

Wysoka jakość

produktów i terapii

Cele i strategia

Dynamiczny rozwój

kluczowych obszarów

Dofinansowania UE

Produkty

Zgłoszenia działania niepożądanego

Zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) Art. 2. pkt. 3 działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.