Cele i strategia

Pragniemy, aby działalność naszej firmy przyczyniała się do zwalczania choroby nowotworowej, zaburzeń psychicznych i neurologicznych, wpływała na poprawę jakości życia pacjentów

Jan Szelejewski
Prezes Zarządu Vipharm S.A.

probówki


Vipharm S.A. jest polską firmą farmaceutyczną skoncentrowaną na badaniach, produkcji i sprzedaży wysokiej jakości leków specjalistycznych.

Nasze leki są produkowane i rejestrowane zgodnie ze standardami prawa farmaceutycznego Unii Europejskiej. System zapewnienia jakości jest wdrażany, utrzymywany i weryfikowany dla zapewnienia jakości produktu na każdym etapie jego wytwarzania.

Dzięki potwierdzonej równoważności farmaceutycznej i biologicznej naszych leków z produktami innowacyjnymi gwarantujemy pacjentom wysoką jakość i bezpieczeństwo terapii.

Strategia firmy Vipharm S.A. opiera się przede wszystkim na rozwoju kluczowych kompetencji w zakresie badań i rozwoju, produkcji i marketingu oraz na rozszerzaniu oferty produktów. Vipharm S.A. jest specjalistyczną firmą, cechująca się elastycznością oraz szybkością działania, a tym samym większą konkurencyjnością.

Dążymy do rozwoju firmy wiarygodnej, profesjonalnej przez ciągłe doskonalenie naszych produktów, doskonalenie procesów wewnętrznych, rozwój kompetencji naszych pracowników oraz partnerską współpracę z lekarzami i pacjentami.

Partnerem badawczym naszej Firmy jest Instytut Farmaceutyczny w Warszawie – placówka z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem – wiodące centrum naukowo – badawcze w Polsce. Współpracujemy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.

Od 2009 roku jesteśmy Członkiem Wspierającym Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej.

Wśród organizacji pacjentów z chorobami nowotworowymi Stowarzyszenie Klub Kobiet po Mastektomii “AMAZONKI” to grupa elitarna, która dzięki wieloletniej, systematycznej pracy na rzecz chorych wyróżnia się profesjonalizmem i skutecznością działania. Celem Klubu jest wsparcie psychiczne i praktyczne kobiet dotkniętych rakiem piersi jak i zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, rehabilitacją, z prawami pacjenta, dostępem do informacji na temat sposobów leczenia i nowoczesnych leków.

Podejmując koncepcję kompleksowej współpracy w zakresie terapii raka piersi firma Vipharm S.A. nawiązała kontakt z Klubem “AMAZONKI”. Zaowocowało to wspieraniem wolontariatu a także organizacją warsztatów, zarówno dla pacjentek, jak i dla lekarzy z zakresu psychoonkologii.

Pragniemy, aby działalność naszej firmy stale przyczyniała się do zwalczania choroby i poprawy jakości życia pacjentów.