Dofinansowanie EU

VIPHARM S.A. realizuje projekty badawcze korzystając z krajowych i unijnych programów pomocowych.

badania mikroskopowe

Aktualnie realizowane są następujące projekty badawcze w ramach programów:

1.2: Sektorowe programy B+R” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł projektu „Opracowanie Innowacyjnej technologii wytwarzania produktu leczniczego o działaniu immunomodulującym i neuroprotekcyjnym”

Projekt dotyczy opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania produktu leczniczego stosowanego w leczeniu stwardnienia rozsianego oraz wdrożenie go do produkcji.

Wartość projektu: 4 460 829,27 PLN

Wartość dofinansowania: 2 606 966,99 PLN

Okres realizacji projektu: 2017.10.01 – 2022.09.30

 

 

Sektorowe programy B+R” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (INNOMED 2)

Tytuł projektu „Opracowanie Innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwnowotworowego produktu leczniczego inhibitora różnych receptorowych kinaz tyrozynowych”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności nowoczesnej terapii leczniczej dla pacjentów onkologicznych.

Wartość projektu: 3 627 490,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 108 031,50 PLN

Okres realizacji projektu : 2016.08.01 – 2020.07.31

 

 

Program INNOMED

Tytuł projektu „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnego przeciwnowotworowego produktu hamującego biosyntezę androgenów„

Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:

VIPHARM S.A. – Lider

Instytut Farmaceutyczny – Partner

Celem projektu jest zwiększenie dostępności nowoczesnej terapii leczniczej dla pacjentów onkologicznych.

Wartość projektu: 6 667 270,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3 784 975,50 PLN

Okres realizacji projektu: 2014.01.01 – 2019.12.31

 

VIPHARM S.A. zakończyła i zrealizowała projekty badawcze w ramach programów:

INNOTECH – „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnego produktu leczniczego z grupy leków przeciwpsychotycznych”

POIG Działanie 1.3: „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania leku przeciwnowotworowego z grupy inhibitorów kinazy tyrozynowej”

Program Badań Stosowanych

Tytuł projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania leku stosowanego w leczeniu bólu neuropatycznego”

Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:

VIPHARM S.A. – Lider

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków – Partner

Projekt dotyczy opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania produktu leczniczego stosowanego w leczeniu bólu neuropatycznego oraz wdrożenie go do produkcji.

Wartość projektu: 3 295 849,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 098 764,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2014.06.01 – 2017.05.31

innowacyjna gospodarka

Innomed

PBS

Innotech