Historia Vipharm S.A.

„Vipharm nie stawia sobie granic, do których dąży. Nieustanny rozwój jest wpisany w kod DNA naszej firmy. Nie widzimy końca, jedynie przystanki na drodze, którym nadajemy nazwy i miejsca w naszych sercach. Ale ciągle chcemy więcej. Ciąg dalszy naszej historii pisze się każdego dnia.”

Jan Szelejewski
Prezes Zarządu Vipharm S.A.

Vipharm S.A. to polska firma farmaceutyczna, która została założona w 1998 roku. Pomysłodawcą firmy był doc. dr Wiesław Szelejewski. Firma Vipharm skoncentrowana jest na badaniach, produkcji i sprzedaży wysokiej jakości leków specjalistycznych. Profesjonalny zespół sprzedażowy to: Vipharm Onkologia, Vipharm CNS, Vipharm Diabetologia. 25 lat istnienia firmy pokazuje dynamiczny rozwój również na rynkach zagranicznych. Vipharm ma swoje oddziały zagraniczne w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Niemczech.

mężczyzna przy mikroskopie

Vipharm to ludzie. Zaangażowani i pełni pasji. Tym, co w dużej mierze buduje nasz sukces i daje nam wielką przewagę, jest istnienie od samego początku działu badawczo-rozwojowego i doskonale wyposażonego laboratorium. Proces wprowadzania leku na rynek „od pomysłu do apteki” odbywa się z udziałem dwudziestu zespołów Vipharm.

Przez ostatnie 25 lat doświadczyliśmy razem wielu sukcesów w opracowaniu i wprowadzaniu na rynek nowoczesnych, tak bardzo potrzebnych pacjentom leków.

Punktem wyjścia do pierwszych badań Firmy Vipharm nad nowymi produktami, stały się dane epidemiologiczne dotyczące chorych na nowotwory w Polsce. Naszą motywacją do dziś jest umożliwianie zwycięstwa nad chorobą, szansa na efektywne życie po leczeniu nowotworowym.

Najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet jest rak piersi, stąd prace badawcze prowadzone w latach 2000-2004 doprowadziły do zarejestrowania leków z grupy inhibitorów aromatazy III generacji – Lametta® (letrozol) i Atrozol® (anastrozol). W kolejnych latach, uzupełnieniem terapii pacjentek z rakiem piersi stały się leki nowej generacji Fulvestrant Vipharm (fulvestrant) oraz Everolimus Vipharm (everolimus). Leki te dają możliwość wyboru leczenia hormonalnego na każdym etapie rozwoju raka piersi u pacjentek po menopauzie. Z uwagi na fakt, iż najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn jest rak gruczołu krokowego, Vipharm w 2009 roku zarejestrował lek Binabic® (bikalutamid), zaś w 2022 roku terapię uzupełniono o rejestrację nowoczesnego Abirateronu Vipharm (octan abirateronu), dostępnego dla pacjentów w ramach katalogu chemioterapii.

Jednym z następstw rozwoju choroby nowotworowej są przerzuty nowotworowe do kości. Lek z grupy bisfosfonianów Pamifos® (pamidronian disodowy) firmy Vipharm to ponad 20 lat doświadczeń w Polsce, jak i kolejna generancja bisfosfonianu – kwas zoledronowy pod nazwą Zomikos® są bardzo skuteczną terapią dla pacjentów onkologicznych.

Vipharm S.A. jest partnerem w hematologii i posiada zarejestrowane leki: Anagrelide Vipharm (anagrelide) stosowany u pacjentów z nadpłytkowością samoistną oraz Exferana (deferazyroks) stosowany z przypadku przeładowania żelazem po transfuzjach krwi.

W zaawansowanym stadium choroby nowotworowej uwagę Vipharm S.A. zwróciły problemy dotyczące bólu neuropatycznego, wyniszczenia nowotworowego oraz zmian zapalnych jamy ustnej. Jednym z pierwszych leków zarejestrowanych przede wszystkim dla pacjentów objętych opieką paliatywną był lek Megalia (octan megestrolu) stosowany w leczeniu wyniszczenia nowotworowego. Pomocą dla pacjentów z suchością jamy ustnej okazał się Fomukal, płyn do płukania jamy ustnej. W zakresie leczenia bólu neuropatycznego zarejestrowany został nowoczesny lek Naxalgan (pregabalina).

Nowoczesne leczenie to poprawa jakości życia polskich pacjentów. Jednym z problemów zdrowotnych naszego społeczeństwa obok rozprzestrzeniających się chorób nowotworowych są choroby psychiczne. Vipharm wprowadza na rynek kolejne leki, które mają skutecznie pomóc pacjentom m. in. w chorobie afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, depresji i lęku. W 2008 roku firma Vipharm stworzyła linię Vipharm CNS i wprowadziła na rynek leki stosowane w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jako pierwszy, lek przeciwdepresyjny – Arketis (paroksetyna), która posiada najszerszy zakres wskazań wśród leków z grupy SSRI obejmujący zaburzenia depresyjne i lękowe.

mężczyzna i probówki

W 2009 roku Vipharm S.A. rozszerza ofertę leków CNS o Donesyn (donepezil) oraz Risperidon Vipharm (risperidon). Ponad 400 tysięcy osób w Polsce cierpi z powodu otępienia, z czego ponad połowę stanowią chorzy na chorobę Alzheimera. Lek Donesyn (donepezil) to inhibitor acetylocholinesterazy stosowany w leczeniu łagodnej do umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera. Kolejnym lekiem, który może spowolnić chorobę Alzheimera jest wprowadzony na rynek lek Memantine Vipharm.

Risperidon Vipharm (risperidon) to atypowy lek przeciwpsychotyczny, ujęty w standardach należy do leków pierwszego rzutu w leczeniu schizofrenii.

W 2010 roku wraz z rozwojem portfolio leków, firma jako pierwsza wprowadziła na rynek generyczny ropinirol – Aropilo. Ropinirol to możliwość nowoczesnej terapii w chorobie Parkinsona zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym z lewodopą. W tym samym roku Vipharm S.A. wprowadza również na rynek Olpinat (olanzapinum) oraz Bonogren (kwetiapina) – atypowe leki przeciwpsychotyczne jako poszerzenie portfolio leków stosowanych w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej.

Dynamicznie rozwijająca się oferta leków neurologicznych i psychiatrycznych w 2013 roku zostaje poszerzona o Aropilo SR (ropinirol, tabletki o przedłużonym uwalnianiu). W 2015 roku o Asduter (aripiprazol) kolejny atypowy lek przeciwpsychotyczny. Lata 2016 i 2017 poszerzają portfolio Vipharm S.A. o leki: Rasagiline Vipharm – inhibitor MAO-B, stosowany w chorobie Parkinsona oraz Bonogren SR – kwetiapinę, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Rok 2022 jest rokiem przełomowym dla Vipharmu – powstaje nowy dział Vipharm Diabetologia.

Vipharm S.A. wprowadza na rynek Anvildis (wildagliptynę) – nowoczesny i inteligentny lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, najlepiej tolerowany lek wśród wszystkich grup lekowych stosowanych w leczeniu ponad 3 mln chorych na cukrzycę. W kolejnym 2023 roku wprowadzony zostaje na rynek Anvildis Duo (wildagliptyna + metformina) jako wygodne połącznie dwóch leków, co ma ogromne znaczenie szczególnie w terapii pacjentów na początku choroby.

ikony medyczne

Vipharm poprzez swoje ponad 25 – letnie doświadczenie stara się też być partnerem dla lekarzy z zakresu onkologii, hematologii, medycyny paliatywnej, neurologii, psychiatrii, diabetologii i medycyny rodzinnej, jak i dla pacjentów poprzez wprowadzanie na rynek leków nowoczesnych, dbanie o ich szeroką dostępność, obecność na listach refundacyjnych oraz poprzez prowadzenie wielu działań edukacyjnych.

Vipharm S.A. jest producentem leków generycznych. Co to oznacza dla służby zdrowia?

Generyczne produkty lecznicze są do dyspozycji po niższej cenie i dzięki temu zwiększają dostępność do nowoczesnych leków. Leki generyczne są dostępne po cenie od 20% do 80% niższej w porównaniu z cenami leków oryginalnych. Przy czym ich jakość, skuteczność i bezpieczeństwo są takie same.

Wspierają innowację i współzawodnictwo, ponieważ są konkurencyjne dla produktów oryginalnych. Gdyby lek oryginalny miał pozycję monopolistyczną, nie byłoby powodów do kolejnych innowacji. Używanie generycznych odpowiedników prowadzi do oszczędności, które można wykorzystać do szerszego używania droższych oryginalnych leków tam, gdzie rzeczywiście jest taka potrzeba. Zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności generycznych produktów leczniczych.

Przed wprowadzeniem na rynek każdy lek musi przejść przez proces rejestracji. Podczas procesu rejestracji oceniane jest bezpieczeństwo, jakość i skuteczność leku. To oznacza, że jeżeli lek jest zarejestrowany, to jego bezpieczeństwo, skuteczność oraz jakość są potwierdzone przez prawo. Podczas procesu rejestracji obowiązują kryteria identyczne dla generycznych odpowiedników jak i dla leków oryginalnych.

kula ziemska

Jak powstaje lek generyczny?

Rozwój preparatów leczniczych kieruje się ścisłymi przepisami międzynarodowymi tzw. „Dobrych Praktyk“. W przypadku leków chodzi o Dobrą Praktykę Produkcyjną (GMP), Dobrą Praktykę Laboratoryjną oraz Dobrą Praktykę Kliniczną. Jest to zbiór zasad, dzięki których przestrzeganiu zapewniona jest wysoka jakość wszystkich procesów.

Pierwszym warunkiem pomyślnego rozwoju jest pozyskanie wysokiej jakości substancji czynnej.

Wymagania co do jakości są wysokie i nieustannie zaostrzają się. Własny rozwój substancji farmaceutycznych staje się znaczącą częścią procesu badawczo-rozwojowego.

Następnym krokiem jest rozwój stosownej formy farmaceutycznej, która wprowadzi lek do ludzkiego organizmu w odpowiedniej koncentracji i w odpowiednim czasie. Równocześnie z badaniami nad formą farmaceutyczną leku przebiegają badania analitycznych metod kontroli jakości. Formy farmaceutyczne leku są bardzo surowo testowane i muszą wykazać się długotrwałą stabilnością również w ekstremalnych warunkach.

Terapeutyczną równoważność między lekiem oryginalnym a generycznym wykazuje się w badaniach biorównoważności, w których porównuje się czas i zasięg absorbcji leku w ludzkim organizmie. Badania przeprowadzane są w warunkach klinicznych u zdrowych ochotników i są oceniane za pomocą obiektywnych metod statystycznych.

Cały proces badawczo-rozwojowy jest skomplikowany pod względem czasowym oraz finansowym i trwa od 2 do 5 lat.