Historia firmy

Historia firmy

Punktem wyjścia do pierwszych badań Firmy Vipharm nad nowymi produktami, stały się dane epidemiologiczne dotyczące chorych na nowotwory w Polsce. Najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet jest rak piersi, stąd prace badawcze prowadzone w  latach 2000-2004 doprowadziły do zarejestrowania leków: Tamoxifen oraz inhibitorów aromatazy III generacji - Lametta® (letrozol) i Atrozol® (anastrozol). Leki te dają możliwość wyboru leczenia hormonalnego na każdym etapie rozwoju raka piersi u pacjentek po menopauzie.
Read more
Najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn jest rak gruczołu krokowego. Lekiem wskazanym w leczeniu raka gruczołu krokowego jest Binabic® (bikalutamid),zarejestrowany przez Vipharm w 2009 roku.
Read more
Jednym z następstw rozwoju choroby nowotworowej są  przerzuty nowotworowe do kości. Lek z grupy bisfosfonianów Pamifos® (pamidronian disodowy) firmy Vipharm to ponad 15 lat doświadczeń w Polsce w skutecznym leczeniu osteolitycznych przerzutów nowotworowych do kości, zmian osteolitycznych w szpiczaku mnogim oraz w hiperkalcemii w przebiegu choroby nowotworowej. Na bazie doświadczenia w leczeniu przerzutów do kości, Firma Vipharm S.A. w 2012 roku wprowadziła na polski rynek kolejną generancje bisfosfonianu - kwas zoledronowy pod nazwą Zomikos®.
Read more
W zaawansowanym stadium choroby nowotworowej u 80% chorych obserwowane jest wyniszczenie nowotworowe. Pacjenci mają problemy z odżywianiem, przyjmowaniem posiłków oraz ubytkiem masy ciała. W leczeniu wyniszczenia nowotworowego skuteczny jest lek Megalia® (octan megestrolu), obecny na rynku od ponad 13 lat.
Read more
Kolejne lata działalności firmy Vipharm wśród lekarzy i pacjentów skierowały uwagę na problem zmian skórnych, które mogą się pojawić u pacjentów w opiece paliatywnej, w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz na oddziałach szpitalnych po radioterapii i po zabiegach chirurgicznych. Wychodząc im naprzeciw firma Vipharm wprowadziła balsam hipoalergiczny – Olvizone. (link do strony www.olvizone.pl)
Read more
W odpowiedzi na potrzeby pacjentów poddawanych radioterapii, chemioterapii oraz w opiece paliatywnej, w zakresie suchości i zmian zapalnych w jamie ustnej, firma Vipharm S.A. wprowadziła na rynek wyrób medyczny Fomukal, płyn do płukania jamy ustnej. (link do strony www.fomukal.pl).
Read more
Nowoczesne leczenie to poprawa jakości życia polskich pacjentów. Jednym z problemów zdrowotnych naszego społeczeństwa obok rozprzestrzeniających się chorób nowotworowych są choroby psychiczne. W 2008 roku firma Vipharm wprowadziła na rynek leki stosowane w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jako pierwszy, lek przeciwdepresyjny – Arketis. Paroksetyna posiada najszerszy zakres wskazań wśród SSRI obejmujący zaburzenia afektywne i lękowe.
Read more
W 2009 roku Vipharm S.A. rozszerza ofertę leków CNS o Donesyn (donepezil) oraz Risperidon Vipharm (risperidon).
Ponad 400 tysięcy osób w Polsce cierpi z powodu otępienia, z czego ponad połowę stanowią chorzy na chorobę Alzheimera. Lek Donesyn (donepezil) to rekomendowany przez IGERO 2006 inhibitor acetylocholinesterazy stosowany w leczeniu łagodnej do umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera. Z kolei Risperidon Vipharm (risperidon) to atypowy lek przeciwpsychotyczny. Ujęty w standardach należy do leków pierwszego rzutu w leczeniu schizofrenii.
Read more
W 2010 roku wraz z rozwojem portfolio leków, firma jako pierwsza wprowadziła na rynek generyczny ropinirol - Aropilo. Ropinirol to możliwość nowoczesnej terapii w chorobie Parkinsona zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym z lewodopą. W tym samym roku Vipharm S.A. wprowadza również na rynek Olpinat (Olanzapinum) oraz Bonogren (kwetiapina) - atypowe leki przeciwpsychotyczne.
Read more
Dynamicznie rozwijająca się oferta leków neurologicznych i psychiatrycznych w 2013 roku zostaje poszerzona o Aropilo SR (ropinirol, tabletki o przedłużonym uwalnianiu) oraz Memantine Vipharm - lek stosowany w leczeniu choroby Alzheimera zaś w 2015 roku o Asduter (aripiprazol) atypowy lek przeciwpsychotyczny. Lata 2016 i 2017 wnoszą do oferty Vipharm S.A. leki Rasagiline Vipharm - wybiórczy inhibitor MAO-B, stosowany w chorobie Parkinsona oraz Bonogren SR - kwetiapinę, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.
Read more