Historia firmy

Punktem wyjścia do pierwszych badań Firmy Vipharm nad nowymi produktami, stały się dane epidemiologiczne dotyczące chorych na nowotwory w Polsce. Najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet jest rak piersi, stąd prace badawcze prowadzone w latach 2000-2004 doprowadziły do zarejestrowania leków: Tamoxifen oraz inhibitorów aromatazy III generacji - Lametta® (letrozol) i Atrozol® (anastrozol). Leki te dają możliwość wyboru leczenia hormonalnego na każdym etapie rozwoju raka piersi u pacjentek po menopauzie.
Read more

„Vipharm nie stawia sobie granic, do których dąży”. Nieustanny rozwój jest wpisany w kod DNA naszej firmy. Nie widzimy końca, jedynie przystanki na drodze, którym nadajemy nazwy i miejsca w naszych sercach. Ale ciągle chcemy więcej. Ciąg dalszy naszej historii pisze się każdego dnia.”

Jan Szelejewski

Prezes Zarządu Vipharm S.A.

Vipharm S.A. to polska firma farmaceutyczna, która została założona w 1998 roku. Pomysłodawcą firmy był doc. dr Wiesław Szelejewski. Firma Vipharm skoncentrowana jest na badaniach, produkcji i sprzedaży wysokiej jakości leków specjalistycznych. Profesjonalny zespół sprzedażowy to: Vipharm Onkologia, Vipharm CNS, Vipharm Diabetologia. 25 lat istnienia firmy pokazuje dynamiczny rozwój również na rynkach zagranicznych. Vipharm ma swoje oddziały zagraniczne w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Niemczech.

Vipharm to ludzie. Zaangażowani i pełni pasji. Tym, co w dużej mierze buduje nasz sukces i daje nam wielką przewagę, jest istnienie od samego początku działu badawczo-rozwojowego i doskonale wyposażonego laboratorium. Proces wprowadzania leku na rynek „od pomysłu do apteki” odbywa się z udziałem dwudziestu zespołów Vipharm.

Przez ostatnie 25 lat doświadczyliśmy razem wielu sukcesów w opracowaniu i wprowadzaniu na rynek nowoczesnych, tak bardzo potrzebnych pacjentom leków.

Punktem wyjścia do pierwszych badań Firmy Vipharm nad nowymi produktami, stały się dane epidemiologiczne dotyczące chorych na nowotwory w Polsce. Naszą motywacją do dziś jest umożliwianie zwycięstwa nad chorobą, szansa na efektywne życie po leczeniu nowotworowym.

Najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet jest rak piersi, stąd prace badawcze prowadzone w latach 2000-2004 doprowadziły do zarejestrowania leków z grupy inhibitorów aromatazy III generacji – Lametta® (letrozol) i Atrozol® (anastrozol). W kolejnych latach, uzupełnieniem terapii pacjentek z rakiem piersi stały się leki nowej generacji Fulvestrant Vipharm (fulvestrant) oraz Everolimus Vipharm (everolimus). Leki te dają możliwość wyboru leczenia hormonalnego na każdym etapie rozwoju raka piersi u pacjentek po menopauzie. Z uwagi na fakt, iż najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn jest rak gruczołu krokowego, Vipharm w 2009 roku zarejestrował lek Binabic® (bikalutamid), zaś w 2022 roku terapię uzupełniono o rejestrację nowoczesnego Abirateronu Vipharm (octan abirateronu), dostępnego dla pacjentów w ramach katalogu chemioterapii.

Jednym z następstw rozwoju choroby nowotworowej są przerzuty nowotworowe do kości. Lek z grupy bisfosfonianów Pamifos® (pamidronian disodowy) firmy Vipharm to ponad 20 lat doświadczeń w Polsce jak i kolejna generancja bisfosfonianu – kwas zoledronowy pod nazwą Zomikos® są bardzo skuteczną terapią dla pacjentów onkologicznych.

Vipharm S.A. jest partnerem w hematologii i posiada zarejestrowane leki: Anagrelide Vipharm (anagrelide) stosowany u pacjentów z nadpłytkowością samoistną oraz Exferana (deferazyroks) stosowany z przypadku przeładowania żelazem po transfuzjach krwi.

W zaawansowanym stadium choroby nowotworowej uwagę Vipharm S.A. zwróciły problemy dotyczące bólu neuropatycznego, wyniszczenia nowotworowego oraz zmian zapalnych jamy ustnej. Jednym z pierwszych leków zarejestrowanych przede wszystkim dla pacjentów objętych opieką paliatywną był lek Megalia (octan megestrolu) stosowany w leczeniu wyniszczenia nowotworowego. Pomocą dla pacjentów z suchością jamy ustnej okazał się Fomukal, płyn do płukania jamy ustnej. W zakresie leczenia bólu neuropatycznego zarejestrowany został nowoczesny lek Naxalgan (pregabalina).

Nowoczesne leczenie to poprawa jakości życia polskich pacjentów. Jednym z problemów zdrowotnych naszego społeczeństwa obok rozprzestrzeniających się chorób nowotworowych są choroby psychiczne. Vipharm wprowadza na rynek kolejne leki, które mają skutecznie pomóc pacjentom m. in. w chorobie afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, depresji i lęku. W 2008 roku firma Vipharm stworzyła linię Vipharm CNS i wprowadziła na rynek leki stosowane w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jako pierwszy, lek przeciwdepresyjny – Arketis (paroksetyna), która posiada najszerszy zakres wskazań wśród leków z grupy SSRI obejmujący zaburzenia depresyjne i lękowe.

W 2009 roku Vipharm S.A. rozszerza ofertę leków CNS o Donesyn (donepezil) oraz Risperidon Vipharm (risperidon). Ponad 400 tysięcy osób w Polsce cierpi z powodu otępienia, z czego ponad połowę stanowią chorzy na chorobę Alzheimera. Lek Donesyn (donepezil) to inhibitor acetylocholinesterazy stosowany w leczeniu łagodnej do umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera. Kolejnym lekiem, który może spowolnić chorobę Alzheimera jest wprowadzony na rynek lek Memantine Vipharm. Risperidon Vipharm (risperidon) to atypowy lek przeciwpsychotyczny, ujęty w standardach należy do leków pierwszego rzutu w leczeniu schizofrenii.

W 2010 roku wraz z rozwojem portfolio leków, firma jako pierwsza wprowadziła na rynek generyczny ropinirol – Aropilo. Ropinirol to możliwość nowoczesnej terapii w chorobie Parkinsona zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym z lewodopą. W tym samym roku Vipharm S.A. wprowadza również na rynek Olpinat (Olanzapinum) oraz Bonogren (kwetiapina) – atypowe leki przeciwpsychotyczne jako poszerzenie portfolio leków stosowanych w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej.

Dynamicznie rozwijająca się oferta leków neurologicznych i psychiatrycznych w 2013 roku zostaje poszerzona o Aropilo SR (ropinirol, tabletki o przedłużonym uwalnianiu). W 2015 roku o Asduter (aripiprazol) kolejny atypowy lek przeciwpsychotyczny. Lata 2016 i 2017 poszerzają portfolio Vipharm S.A. o leki: Rasagiline Vipharm – inhibitor MAO-B, stosowany w chorobie Parkinsona oraz Bonogren SR – kwetiapinę, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Rok 2022 jest rokiem przełomowym dla Vipharmu – powstaje nowy dział Vipharm Diabetologia.

Vipharm S.A. wprowadza na rynek Anvildis (wildagliptynę) – nowoczesny i inteligentny lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, najlepiej tolerowany lek wśród wszystkich grup lekowych stosowanych w leczeniu ponad 3 mln chorych na cukrzycę. W kolejnym 2023 roku wprowadzony zostaje na rynek Anvildis Duo (wildagliptyna + metformina) jako wygodne połącznie dwóch leków, co ma ogromne znaczenie szczególnie w terapii pacjentów na początku choroby.

Vipharm poprzez swoje ponad 25 – letnie doświadczenie stara się też być partnerem dla lekarzy z zakresu onkologii, hematologii, medycyny paliatywnej, neurologii, psychiatrii, diabetologii i medycyny rodzinnej, jak i dla pacjentów poprzez wprowadzanie na rynek leków nowoczesnych, dbanie o ich szeroką dostępność, obecność na listach refundacyjnych oraz poprzez prowadzenie wielu działań edukacyjnych.