Kodeks Etyczny EGA

 

 

Vipharm S.A. jest członkiem organizacji EGA (ang. European Generic and Biosimilar Medicines Association), zrzeszającej europejskich producentów leków generycznych i bionastępczych. Podpisaliśmy i wprowadziliśmy w aktywne działania „Kodeks postępowania we wzajemnych relacjach ze środowiskiem służby zdrowia”, którego treść można zobaczyć w poniższym załączniku.

Kodeks etyczny EGA   

Firma Vipharm S.A. jest zaangażowana w działania wspierające edukację lekarzy, pielęgniarek, pacjentów i ich rodzin. Działania te maja za zadanie zwiększanie świadomości i wiedzy o chorobach onkologicznych, neurologicznych i psychiatrycznych. Zaangażowanie to wyraża się w organizacji konferencji naukowych, wspieraniu publikacji naukowych, opracowaniu i publikacji poradników dla pacjentów i ich rodzin, wspieraniu fundacji, stowarzyszeń i osób potrzebujących.

Jako sygnatariusz Kodeksu etycznego EGA, wprowadziliśmy jego wytyczne w naszej codziennej pracy, regulując relacje ze środowiskiem medycznym, normując kwestie komunikacji marketingowej, współpracę z organizacjami pacjentów i ekspertami medycznymi.

W ramach przejrzystości działań rynkowych, Firma Vipharm S.A., w oparciu o Kodeks Etyczny EGA, udostępnia kwoty wsparcia udzielonego Przedstawicielom Zawodów Medycznych, Organizacjom Ochrony Zdrowia, organizacjom pacjentów i ich rodzin od roku 2017.

Nota metodologiczna 2020  

Nota metodologiczna 2021  

Nota metodologiczna 2022