Cele i strategia

Pragniemy, aby działalność naszej firmy przyczyniała się do zwalczania choroby nowotworowej, zaburzeń psychicznych i neurologicznych, wpływała na poprawę jakości życia pacjentów

Jan Szelejewski

Prezes Vipharm S.A.

Vipharm S.A. jest polską firmą farmaceutyczną skoncentrowaną na badaniach, produkcji i sprzedaży wysokiej jakości leków specjalistycznych.

Nasze leki są produkowane i rejestrowane zgodnie ze standardami prawa farmaceutycznego Unii Europejskiej. System zapewnienia jakości jest wdrażany, utrzymywany i weryfikowany dla zapewnienia jakości produktu na każdym etapie jego wytwarzania.

Dzięki potwierdzonej równoważności farmaceutycznej i biologicznej naszych leków z produktami innowacyjnymi gwarantujemy pacjentom wysoką jakość i bezpieczeństwo terapii.

Strategia firmy Vipharm S.A. opiera się przede wszystkim na rozwoju kluczowych kompetencji w zakresie badań i rozwoju, produkcji i marketingu oraz na rozszerzaniu oferty produktów. Vipharm S.A. jest specjalistyczną firmą, cechująca się elastycznością oraz szybkością działania, a tym samym większą konkurencyjnością.

Dążymy do rozwoju firmy wiarygodnej, profesjonalnej przez ciągłe doskonalenie naszych produktów, doskonalenie procesów wewnętrznych, rozwój kompetencji naszych pracowników oraz partnerską współpracę z lekarzami i pacjentami.

Pragniemy, aby działalność naszej firmy stale przyczyniała się do zwalczania choroby i poprawy jakości życia pacjentów.