Choroba Afektywna Dwubiegunowa (ChAD)

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe – grupa nawracających zaburzeń psychicznych, w przebiegu których występują zespoły depresyjne i maniakalne lub hipomaniakalne, rozdzielone( lub nie) okresami bez objawów. W zależności od przyjętych kryteriów rozpoznawania rozpowszechnienie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych wynosi 0,4-1,5 % populacji.

Początek przypada zwykle na trzecią dekadę życia, choroba dotyka równie często mężczyzn co kobiety. Rozpoznanie tego zaburzenia może być postawione wtedy gdy u osoby wystąpią przynajmniej dwa epizody afektywne: depresji, hipomanii, manii lub mieszane i przynajmniej jeden z tych dwóch epizodów nie był epizodem depresji.

Mania jest zaburzeniem myślenia i całościowego funkcjonowania człowieka, w którym dochodzi przede wszystkim do: Podwyższonego lub drażliwego nastroju, zwiększonej rozmowności, łatwości nawiązywania kontaktów, przyśpieszenia myślenia, często rozkojarzenia, zmniejszonej potrzeby snu i jedzenia, zachowania cechującego się lekkomyślnością, nierespektowaniem zasad społecznych, lekceważeniem ryzyka, zwiększonej energii seksualnej. W hipomanii wszystkie powyższe objawy są łagodniejsze. Objawy hipomaniakalne są tak nasilone, że otoczenie zauważa zmianę w funkcjonowaniu pacjenta, ale nie na tyle silne aby uniemożliwić np. wykonywanie pracy zawodowej.

Depresja w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej narasta szybko, nawet w ciągu kilku dni potrafi osiągnąć znaczne nasilenie wytrącając całkowicie człowieka z właściwego mu funkcjonowania. Równocześnie z obniżeniem nastroju pojawia się apatia i wyraźne spowolnienie. Charakterystyczna jest nadmierna senność i nadmierny apetyt. Podstawowym celem długoterminowego leczenia ChAD jest zapobieganie nawrotom.

Leczeniem z wyboru jest farmakoterapia z zastosowaniem leków normotymicznych (stabilizujących nastrój – sole litu, kwas walproinowy, lamotrygina), leków przeciwpsychotycznych (risperidon, kwetiapina, arypiprazol, olanzapina) i leków przeciwdepresyjnych. Leczenie manii przeprowadza się w warunkach szpitalnych.