Zgłoszenie działania niepożądanego
przez fachowych pracowników ochrony zdrowia

W oparciu o aktualne uregulowania prawne i zalecenia dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii podmiot odpowiedzialny, który uzyskał pozwolenie na wprowadzenie danego produktu leczniczego do obrotu obowiązany jest m.in. do prowadzenia rejestrów działań niepożądanych, zgłaszanych przez osoby wykonujące zawód medyczny, pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu leczniczego firmy Vipharm S.A prosimy o wypełnienie poniższego formularza z podaniem daty wystąpienia działania niepożądanego:

Pobierz Formularz zgłoszenia działania niepożądanego

Jeśli nie posiadasz programu do obsługi plików PDF pobierz program tutaj

Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres:

Dział Medyczny
Vipharm S.A.
ul. A i F. Radziwiłłów 9
05-850 Ożarów Mazowiecki
Kontakt całodobowy (24h/dobę, 7 dni w tygodniu)
e-mail: pharmacovigilance@vipharm.com.pl
tel: +48-22-679-51-35, fax:+48 22 678 92 87

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Vipharm S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. A i F Radziwiłłów 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@vipharm.com.pl )

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z realizacją wynikających z przepisów prawa obowiązków w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych. Podane dane osobowe będą przekazywane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcom danych, w tym właściwym organom regulacyjnym oraz podmiotom odpowiedzialnym. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem osób wykonujących zawód medyczny co do których odpowiednie przepisy prawa regulujące zasady wykonywania zawodu przewidują obowiązek zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.