Historia firmy

Punktem wyjścia do pierwszych badań Firmy Vipharm nad nowymi produktami, stały się dane epidemiologiczne dotyczące chorych na nowotwory w Polsce. Najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet jest rak piersi, stąd prace badawcze prowadzone w latach 2000-2004 doprowadziły do zarejestrowania leków: Tamoxifen oraz inhibitorów aromatazy III generacji – Lametta® (letrozol) i Atrozol® (anastrozol). Leki te dają możliwość wyboru leczenia hormonalnego na każdym etapie rozwoju raka piersi u pacjentek po menopauzie.

Najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn jest rak gruczołu krokowego. Lekiem wskazanym w leczeniu raka gruczołu krokowego jest Binabic® (bikalutamid),zarejestrowany przez Vipharm w 2009 roku.

Jednym z następstwem rozwoju choroby nowotworowej są przerzuty nowotworowe do kości. Lek z grupy bisfosfonianów Pamifos® (pamidronian disodowy) firmy Vipharm to ponad 15 lat doświadczeń w Polsce w skutecznym leczeniu osteolitycznych przerzutów nowotworowych do kości, zmian osteolitycznych w szpiczaku mnogim oraz w hiperkalcemii w przebiegu choroby nowotworowej. Na bazie doświadczenia w leczeniu przerzutów do kości, Firma Vipharm S.A. w 2012 roku wprowadziła na polski rynek kolejną generancje bisfosfonianu – kwas zoledronowy pod nazwą Zomikos®.

W zaawansowanym stadium choroby nowotworowej 80% chorym towarzyszy wyniszczenie nowotworowe. Pacjenci mają problemy z odżywianiem, przyjmowaniem posiłków oraz ubytkiem masy ciała. W leczeniu wyniszczenia nowotworowego skuteczny jest lek Megalia® (octan megestrolu), obecny na rynku od ponad 13 lat.

historia firmy

Kolejne lata działalności firmy Vipharm wśród lekarzy i pacjentów skierowały uwagę na problem zmian skórnych, które mogą się pojawić u pacjentów w opiece paliatywnej, w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz na oddziałach szpitalnych po radioterapii i po zabiegach chirurgicznych. Wychodząc im naprzeciw firma Vipharm wprowadziła balsam hipoalergiczny – Olvizone. (link do strony www.olvizone.pl)

W odpowiedzi na potrzeby pacjentów poddawanych radioterapii, chemioterapii oraz w opiece paliatywnej, w zakresie suchości i zmian zapalnych w jamie ustnej, Vipharm S.A. wprowadziła na rynek wyrób medyczny Fomukal, płyn do płukania jamy ustnej. (link do strony www.fomukal.pl)

Nowoczesne leczenie to poprawa jakości życia polskich pacjentów. Jednym z problemów zdrowotnych naszego społeczeństwa obok rozprzestrzeniających się chorób nowotworowych są choroby psychiczne.

W 2008 roku firma Vipharm wprowadziła na rynek leki stosowane w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jako pierwszy, lek przeciwdepresyjny – Arketis. Paroksetyna posiada najszerszy zakres wskazań wśród SSRI obejmujący zaburzenia afektywne i lękowe.

W 2009 roku Vipharm S.A. rozszerza ofertę leków CNS o Donesyn (donepezil) oraz Risperidon Vipharm (risperidon).
Ponad 400 tysięcy osób w Polsce cierpi z powodu otępienia, z czego ponad połowę stanowią chorzy na chorobę Alzheimera. Lek Donesyn (donepezil) to rekomendowany przez IGERO 2006 inhibitor acetylocholinesterazy stosowany w leczeniu łagodnej do umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera. Z kolei Risperidon Vipharm (risperidon) to atypowy lek przeciwpsychotyczny. Ujęty w standardach należy do leków pierwszego rzutu w leczeniu schizofrenii.

W 2010 roku wraz z rozwojem portfolio leków, firma jako pierwsza wprowadziła na rynek generyczny ropinirol – Aropilo. Ropinirol to możliwość nowoczesnej terapii w chorobie Parkinsona zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym z lewodopą. W tym samym roku Vipharm S.A. wprowadza również na rynek Olpinat (Olanzapinum) oraz Bonogren (kwetiapina) – atypowe leki przeciwpsychotyczne.

Dynamicznie rozwijająca się oferta leków neurologicznych i psychiatrycznych w 2013 roku zostaje poszerzona o Aropilo SR (ropinirol, tabletki o przedłużonym uwalnianiu) oraz Memantine Vipharm – lek stosowany w leczeniu choroby Alzheimera zaś w 2015 roku o Asduter (aripiprazol) atypowy lek przeciwpsychotyczny.

Lata 2016 i 2017 wnoszą do oferty Vipharm S.A. leki Rasagiline Vipharm – wybiórczy inhibitor MAO-B, stosowany w chorobie Parkinsona oraz Bonogren SR – kwetiapinę, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.