Zgłoszenie działania niepożądanego przez fachowych pracowników ochrony zdrowia

Zgłoszenie działania niepożądanego
przez fachowych pracowników ochrony zdrowia

W oparciu o aktualne uregulowania prawne i zalecenia dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii podmiot odpowiedzialny, który uzyskał pozwolenie na wprowadzenie danego produktu leczniczego do obrotu obowiązany jest m.in. do prowadzenia rejestrów działań niepożądanych, zgłaszanych przez osoby wykonujące zawód medyczny, pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu leczniczego firmy Vipharm S.A prosimy o wypełnienie poniższego formularza z podaniem daty wystąpienia działania niepożądanego:

Pobierz Formularz zgłoszenia działania niepożądanego

Jeśli nie posiadasz programu do obsługi plików PDF pobierz program tutaj

Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres:

Dział Medyczny
Vipharm S.A.
ul. A i F. Radziwiłłów 9
05-850 Ożarów Mazowiecki
Kontakt całodobowy (24h/dobę, 7 dni w tygodniu)
e-mail: pharmacovigilance@vipharm.com.pl
tel: +48-22-679-51-35, fax:+48 22 678 92 87